سردبیر

حکم شش ماه زندان برای نوکیشان مسیحی

حکم شش ماه زندان برای نوکیشان مسیحی

سه نوکیش مسیحی که شهریور ماه ۱۳۹۸ به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» محکوم شده بودند، اوایل دی ماه ۱۳۹۸ُ، مجازات شش ماه زندان خود را آغاز کردند.

محرومیت از تحصیل،”اهرم  فشار علیه اقلیت های دینی“

محرومیت از تحصیل،”اهرم  فشار علیه اقلیت های دینی“

فاطمه (ماری) محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سابق عقیدتی، شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد. محرومیت از تحصیل خانم محمدی، دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد، بدون ذکر هیچ دلیل مشخصی صورت گرفته است. خانم محمدی پیشتر به دلیل باور به مسیحیت متحمل شش ماه حبس شده است. اتهامات این نوکیش مسیحی “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.

ادامه نگرانی از وضعیت آزادی دینی در ایران

ادامه نگرانی از وضعیت آزادی دینی در ایران

کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ایران خواسته‌اند که حق آزادی مذهبی و باور را برای همه شهروندان، اعم از اعضای اقلیت‌های دینی که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز آنهایی که دینشان به رسمیت شناخته نشده‌است، فراهم سازد.