داوطلب شوید

بزودی...

به زودی در اینجا فرمی جهت داوطلب شدن در دسترس شما خواهد بود.

برای مظلومین دعا کنید

آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان در بندید؛ همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند، چنانکه گویی خود نیز جسماً رنج می‌کشید.

عبرانیان ۱۳: ۳