امضای دادخواست

ناصر نورد گل تپه را آزاد کنید

ناصر نورد گل تپه را آزاد کنید

سازمان ماده ۱۸ از دولت ایران می‌خواهد که ناصر نورد گل تپه، زندانی عقیدتی، را فورا ازاد کند و از اذیت و ازار دیگر نوکیشان مسیحی دست بردارد. ناصر به اتهام تشکیل و اداره کلیسای خانگی به ده سال زندان محکوم شده است.