قوانین انتشار نظرات

۱شما می‌توانید در مورد همه مطالب، یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که امکان درج نظر دارند، نظرات موافق یا مخالف خود را بنویسید. اما به هنگام درج نظرات خود، لطفاً از به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز یا دادن نسبت‌های ناروا به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری کنید. استفاده از چنین ادبیاتی حق عدم انتشار نظرات شما را به ما خواهد داد.

۲نوشتن ای‌میل به هنگام درج نظرات اختیاری است.

۳نظرات خود را با خط فارسی درج کنید و از استفاده از حروف لاتین برای نوشتن نظرات خود پرهیز کنید.

۴نظرات شما تنها پس از تأیید ادیتور سایت منتشر خواهند شد. به همین دلیل پس از درج نظرات خود صبور باشید و از تکرار آن خودداری کنید. تکرار یک نظر خاص، بخت بیشتری برای انتشار به آن نخواهد داد.

۵در پایین هر مطلب تنها نظراتی را درج کنید که به موضوع همان مطلب یا دیگر نظرات درج شده در پایین آن ارتباط دارد. درج نظرات غیرمرتبط بخت انتشار را از آن سلب خواهد کرد.

۶در درج نظرات خود، سعی در تبلیغ اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی به نفع یا علیه گروهی خاص نداشته باشید. همچنین از ارجاع لینک به سایت‌ها، ویدئوها یا مطالبی که محور آنها تبلیغ برای دسته‌های سیاسی یا گروه‌های اجتماعی و اقتصادی است خودداری کنید. این موضوع منجر به عدم درج نظرات شما خواهد شد.