فرم گزارش جفا و آزاردینی

  • اگر چه ممکن است همه بخش‌های این فرم در مورد شما مصداق نداشته و یا اطلاعات کافی در دسترس نداشته باشید، اما لطفا تا حد امکان جزییات لازم و ضروری را فراهم کنید.
  • سازمان ماده۱۸ نهایت تلاش خود را برای حفاظت از اطلاعات ارائه شده انجام خواهد داد.
  • مطالب ارائه شده در این فرم به مدت کوتاهی در بانک اطلاعات ما به صورت آنلاین ذخیره خواهد ماند و بعد به صورت رمزگزاری شده در جای دیگری ذخیره خواهد شد که امکان هک شدن و دسترسی به آن، غیر از افرادی معدود و مشخصی از پرسنل ماده۱۸ ممکن نخواهد بود.
  • دسترسی به این اطلاعات محدود به مدیر فعالیت‌های حمایتگرانه و نیز مسئول محافظت از داده‌های سازمان خواهد بود.