فعالیت‌های ما

هدف ما ترویج و دفاع از آزادی دینی در ایران از طریق جمع‌آوری و ثبت مستندات، حمایت از قربانیان و افزایش آگاهی عمومی در این رابطه است. به همین منظور ما در تهیه گزارش‌های معتبر و به روزرسانی اطلاعات و اخبار مربوطه می‌کوشیم. به علاوه در آماده‌سازی مسیحیان برای رویارویی با جفا و آزارهای که به دلیل باور دینی بر آنها تحمیل می‌شود، و نیز آموزش آنها برای واکنش مناسب به نقض آزادی‌هایشان نیز فعال هستیم. مجموعه این فعالیت‌ها در پنج دسته خلاصه می‌شوند که در زیر تشریح شده‌اند.

مستندسازی

‌ما گزارش‌های مفصل و عینی از موارد نقض حق آزادی دین و عقیده، در خصوص مسیحیان ایرانی را جمع‌آوری کرده و در چهارچوبی تاریخی و قانونی ارائه می‌دهیم. بر اساس وقایع و گزارش‌های مستندسازی شده، نقش افراد و نهادهای ناقض حقوق بشر را آشکار می‌کنیم. با انجام این کار امیدواریم مسئولیت‌پذیری و احترام به حقوق دینی و حاکمیت قانون را در ایران ارتقا بخشیده باشیم.

حمایتگری

ما با اطلاع رسانی و برگزاری کمپین‌‌های مختلف مخاطبان خود را تشویق می‌کنیم تا در دفاع از مسیحیان تحت آزار و اذیت در ایران دست به اقدام‌های حمایت‌گرانه بزنند. به این ترتیب می‌کوشیم تا نقشی اثرگذار بر قوانین، سیاستگذاری‌ها، رفتار، و طرز فکرهایی داشته باشیم که موجب تبعیض و آزار دینی می‌شوند. همچنین، براساس پژوهش‌‌های جامع، رصد تحولات سیاسی-اجتماعی، و مستندسازی موارد نقض آزادی‌های دینی، توصیه‌هایی را در راستای ایجاد تغییرات مثبت به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و اثرگذار پیشنهاد می‌کنیم. شما نیز می‌توانید به روش‌های مختلف ما را در مطرح کردن نگرانی‌های موجود با اجتماع محلی، و یا رهبران و نمایندگان قانونی خود در کشورهای محل سکونت‌تان یاری کرده و موجب تغییر شوید.

افزایش آگاهی عمومی

با تلاش‌های پی‌گیر چندین ساله، سازمان ماده۱۸ به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر درباره وضعیت مسیحیان ایرانی شناخته شده است. ما سالهاست که حوادث ایران را از نزدیک پیگیری کرده و نقض آزادی دینی را خصوصا در مورد مسیحیان گزارش می‌کنیم. در بیشتر موارد، ما با قربانیان، خانواده‌های آنان و رهبران کلیسای آنها ارتباط مستقیمی برقرار می‌کنیم. به همین دلیل توانسته‌ایم اطلاعات دقیق، قابل اعتماد و به روزرسانی شده‌ای در اختیار رسانه‌ها و نهادها ذی‌ربط قرار دهیم. به علاوه، از طریق خبرنامه و شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی و جلب حمایت برای قربانیان جفا و آزار دینی تلاش ‌کنیم.

آموزش

یکی از بخش‌های اصلی کار ما ارائه آموزش‌های لازم به مسیحیان برای کسب آمادگی در مواجهه با جفا و پاسداری از حقوقشان در این شرایط است. آشنایی با حقوق قانونی، به منظور کاستن از آسیب‌های ناشی از دستگیری، شکنجه و زندان بخشی از این دوره‌های آموزشی است. همچنین سمینارهای آموزشی ما در مورد تروما به کسانی که آزار و جفا را تجربه کرده‌اند، و یا خانواده و رهبران کلیسا، کمک می‌کند تا علایم و زمینه‌های تراما را تشخیص داده و گامهای عملی در جهت بهبود خود یا دیگران بردارند.

پشتیبانی و حمایت

در حد توان تلاش می‌کنیم تا با پشتیبانی‌های عملی و کاربردی قربانیان جفادیده و خانوادهایشان را در مسیر دادخواهی، تحمل رنج تحمیل شده، و بهبودی از ترومای ناشی از آن کمک کنیم. کوشش ما این است که مسیحیان جفادیده به حمایت جامعه مسیحی دلگرم بوده و بتواند به حضور و شهادت موثر  خود در وطن و اجتماع پیرامونشان ادامه دهند. معرفی و حمایت از راهکارهای حقوقی، درمانی و مشاوره‌ای، به کمک متخصصان قابل اعتماد از جمله این اقدامات است.