مراسمی را ترتیب دهید

بزودی...

به زودی در اینجا منابع بیشتری برای سازماندهی یک مراسم در دسترس شما خواهد بود.

برای مظلومین دعا کنید

آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان در بندید؛ همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند، چنانکه گویی خود نیز جسماً رنج می‌کشید.

عبرانیان ۱۳: ۳

 

در حالی که محدودیت های آزادی مذهبی در ایران رو به افزایش است ، درخواست های نماز اولویت اول بسیاری از مسیحیان تحت تعقیب است. ما می خواهیم با مأموریت دادن به افراد و کلیساهای سراسر جهان ، کلیسای تحت پیگرد را تشویق و تقویت کنیم تا برای برادران و خواهرانشان که به خاطر ایمان خود در ایران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند ، دعا کنند. ما امیدواریم كه کلیسا را ترغیب كنیم تا خواستار خدا باشیم تا از طرف كسانی كه با ظلم و ستم روبرو هستند ، به دنبال عدالت باشیم. (اشعیا ۱: ۱۷)

دعوت به دعا

پاپ فرانسیس همه مسیحیان را ترغیب می کند برای کسانی که تحت آزار و اذیت و آزار قرار می گیرند دعا کنند.
صرف نظر از تفاوت های آنها در رنگ ، فرهنگ یا بیان ایمان.


پخش فیلم