روایت مجتبی حسینی از زندان (۳): انفرادی

روایت مجتبی حسینی از زندان (۳): انفرادی

مجتبی حسینی، نوکیش مسیحی و زندانی پیشین عقیدتی، در مجموعه‌ای ۱۲ قسمتی خاطرات عمیق و شخصی خود را زندان روایت می‌کند، و شما را به سفری به پشت دیوارهای زندان دعوت می‌کند. در این قسمت، ماجرای انفرادی.

روایت مجتبی حسینی از زندان (۲): بازجویی

روایت مجتبی حسینی از زندان (۲): بازجویی

مجتبی حسینی، نوکیش مسیحی و زندانی پیشین عقیدتی، در مجموعه‌ای ۱۲ قسمتی خاطرات عمیق و شخصی خود را زندان روایت می‌کند، و شما را به سفری به پشت دیوارهای زندان دعوت می‌کند. در این قسمت، ماجرای بازجویی. بهار سال   ۱۳۸۶ روز اول در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، دستبند به دست در...
روایت مجتبی حسینی از زندان (۱): دستگیری

روایت مجتبی حسینی از زندان (۱): دستگیری

مجتبی حسینی، نوکیش مسیحی و زندانی پیشین عقیدتی، در مجموعه‌ای ۱۲ قسمتی خاطرات عمیق و شخصی خود را زندان روایت می‌کند، و شما را به سفری به پشت دیوارهای زندان دعوت می‌کند. در این قسمت، ماجرای دستگیری.