به واحد آموزش
ماده۱۸ خوش آمدید

یکی از بخش‌های اصلی کار ما ارائه آموزش‌های لازم به مسیحیان برای کسب آمادگی در مواجهه با جفا و پاسداری از حقوقشان در این شرایط است. سمینارهای و وبینارهای آموزشی ما به این منظور ارائه می‌شوند که کلیسا و مسیحیان تحت آزار و جفا از استقامت بیشتری برخوردار شده و به حضور موثر خود در اجتماع ادامه دهند.
[learndash_login]
[ld_course_list]