منابع آموزشی

یکی از بخش‌های اصلی کار ما ارائه آموزش‌های لازم به مسیحیان برای کسب آمادگی در مواجهه با جفا و پاسداری از حقوقشان در این شرایط است. سمینارهای و وبینارهای آموزشی ما به این منظور ارائه می‌شوند که کلیسا و مسیحیان  تحت آزار و جفا از   استقامت بیشتری برخوردار شده و به حضور موثر خود در اجتماع ادامه دهند.

رایگان

آمادگی برای آزار و جفا

این دوره آموزشی به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از موضوع جفا به دست آورده، و با علل، زمینه‌ها و نحوه واکنش بهتر به جفا آشنایی پیدا کنید. آشنایی شما با حقوق اولیه شهروندی نیز، از پیامدهای منفی جفا برای شما و کلیسایتان خواهد کاست.