منابع آموزشی

یکی از بخش‌های اصلی کار ما ارائه آموزش‌های لازم به مسیحیان برای کسب آمادگی در مواجهه با جفا و پاسداری از حقوقشان در این شرایط است. سمینارهای و وبینارهای آموزشی ما به این منظور ارائه می‌شوند که کلیسا و مسیحیان  تحت آزار و جفا از   استقامت بیشتری برخوردار شده و به حضور موثر خود در اجتماع ادامه دهند.

رایگان

نگرشی مسیحی به آسیب‌های روح ناشی از جفا

هدف اصلی در این سری دروس، افزایش آگاهی در مورد واقعیت و ماهیت تروما، پیچیدگی و انواع تروما، و ویژگی های اصلی تروما است. این آگاهی برای کمک به کسانی است که یا خود از تروما آسیب دیده‌اند و‌یا کسانی که از قربانیان تروما مراقبت می کنند، تا درک عمیق تری در مورد این موضوع به دست آورند و گام های مثبتی در جهت رشد و بهبودی بردارند.

رایگان

آمادگی برای آزار و جفا

این دوره آموزشی به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از موضوع جفا به دست آورده، و با علل، زمینه‌ها و نحوه واکنش بهتر به جفا آشنایی پیدا کنید. آشنایی شما با حقوق اولیه شهروندی نیز، از پیامدهای منفی جفا برای شما و کلیسایتان خواهد کاست.