سردبیر

آرينا زارعی

آرينا زارعی

«آنها گفتند که فعالیت تو در کلیسای خانگی غیرقانونی بود و تجمع شما نیز غیر قانونی بود.» پاسخ دادم که «مگر جمع دینی مجوز می‌خواهد؟»

ناصر نورد گل تپه را آزاد کنید

ناصر نورد گل تپه را آزاد کنید

سازمان ماده ۱۸ از دولت ایران می‌خواهد که ناصر نورد گل تپه، زندانی عقیدتی، را فورا ازاد کند و از اذیت و ازار دیگر نوکیشان مسیحی دست بردارد. ناصر به اتهام تشکیل و اداره کلیسای خانگی به ده سال زندان محکوم شده است.