سه شهروند بهایی ساکن مشهد، روز دوشنبه  (۱۲ خرداد ۱۳۹۳) از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، غروب روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ماموران اداره اطلاعات مشهد به یک جلسه مذهبی شهروندان بهایی مراجعه کرده و پس از تعطیل کردن جلسه مزبور، به تفتیش منزل و ضبط کتب مذهبی پرداختند.

ماموران هنگام خروج از محل، سه تن از شهروندان بهایی به نام های “دری امری”، “می خلوصی” و “شایان تفضلی” را هم بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

ماموران سپس به منازل بازداشت شدگان مراجعه کرده و تا حوالی نیمه شب به بازرسی منازل بازداشت شدگان پرداختند و پس از ضبط کامپیوتر، کتب و عکس های مذهبی، محل را ترک نمودند.


منبع: هرانا