“وحید هکانی” مسیحی نوکیش در زندان عادل آباد شیراز روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۳ برای بار دوم اعتصاب غذای خود را از سر گرفت.

دلیل اعتصاب غذای مجدد آقای هکانی عدم موافقت مسئولان قضایی با درخواست آزادی مشروط وی و دو تن دیگر از مسیحیان هم بند و و همچنین شرایط بد زندان عنوان شده است.

این نوکیش مسیحی برای اولین بار در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ (برابر با۲۰ مارس ۲۰۱۴) به همین دلیل دست به عتصاب غذا زد. اعتصاب غذای وی با وجود مشکلات بسیار حاد جسمانی به مدت بیش از ۷ هفته، تا ۲۳ اردیبهشت ماه سالجاری ادامه داشت.

سرانجام پس از آزاد شدن “محمد رضا (کوروش ) پرتویی” یکی از زندانیان مسیحی هم بند وحید در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، و به دنبال درخواست دوستان وحید، این زندانی مسیحی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

اعتصاب غذا در شرایط جسمی وخیم 

وحید هکانی در روزهای آخر اعتصاب غذای بار اول خود با وجود محدودیت‌ها و به دلیل وخامت شرایط جسمی به بهداری زندان منتقل شده بود. وی از خونریزی معده و عدم کارکرد مناسب دستگاه گوارش رنج می‌برد و در دوران محکومیت زندان یکبار مورد عمل جراحی در خارج زندان نیز قرار گرفته است.

مسئولین زندان ضمن آگاهی از بیماری جسمانی این زندانی عقیدتی، وی را به بهانه های مختلف و به علت اقدام دوباره به اعتصاب غذا مورد آزار روحی قرار می دهند. ماموران زندان برای وادار کردن آقای حکانی به شکستن اعتصاب غذا ضمن ضبط وسایل شخصی او  در داخل زندان، نوبت تلفن قانونی وی برای تماس با خارج از زندان را حذف کرده‌اند.

جدا سازی زندانیان و “تنبیهات انضباطی

به گزارش آژانس خبری محبت نیوز، اخباررسیده از زندان عادل آباد شیراز حاکی از دستور مقامات زندان مبنی بر جدا ساختن  زندانیان مسیحی “مجتبی سیدعلاالدین حسینی، همایون شکوهی و وحید هکانی” از یکدیگر و انتقال آنها به بندهای مختلف زندان است.

در همین راستا، “همایون شکوهی” و “مجتبی سید علاالدین حسینی” از بند عبرت زندان به بند”سبز” و وحید هکانی نیز به بند چهار منتقل شده‌اند.

پیشتر نیز واکنش مسئولان زندان به اعتصاب غذای این زندانی مسیحی با منع وی از ملاقات هفتگی و تماس تلفنی با خانواده‌اش به عنوان “تنبیهات انضباطی” همراه بود. بر اساس گزارشات رسیده ماموران بند چهار نیز با وحید به شدت بد رفتاری می کنند.

حکم غیر قانونی۴۴ ماه زندان به اتهام ترویج یک “دین آسمانی”

وحید هکانی بهمراه همایون شکوهی، مجتبی سیدعلاالدین حسینی، و محمدرضا (كوروش) پرتویی روز چهارشنبه  ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ ( برابر با ۸ فوریه ۲۰۱۲ ) با هجوم به دو منزل مسكونی در شهر شیراز بازداشت شدند. از میان افراد بازداشت شده در این تهاجم نیروهای امنیتی، عده‌ای با سپردن وثیقه در هفته‌ها و ماههای بعدی زندان آزاد شدند. اما دادگاه انقلاب این چهار تن را در ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۲ (برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳) به اتهام افراد شركت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی  مجرم شناخته و هر یک را به ۳ سال و هشت ماه زندان حکم قطعی محکوم کرد.

با مسدود شدن همه راههای دادخواهی برای این زندانیان نوکیش مسیحی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، “اعتصاب غذا” به عنوان آخرین راه حل اعتراضی مورد استفاده زندانیان عقیدتی قرار می‌گیرد. این در حالی است که خانواده این زندانیان عقیدتی نیز آماج بدرفتاریها مسئولین زندان قرار گرفته اند.