گروهی از سازمان‌های مسیحی ایرانی، اروپایی و بین‌المللی از جمله سازمان «ماده ۱۸»، «ام ای سی»، «اتحاد جهانی اونجلیکال»، و «کلیسا در بند» در دو نامه در تاریخ چهارم آبان ماه، به آنتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار ادامه فعالیت این نهاد جهانی برای آگاهی رسانی در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران، به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها شدند.

در بخشی از این نامه از فعالیت‌های سازمان ملل به ویژه آقای رحمان برای تهیه گزارش در مورد نقض حق آزادی باور و عقیده شهروندان ایرانی، از جمله افرادی که متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی هستند، قدردانی شده‌است.

این سازمان‌ها که سال‌ها از حقوق مسیحیان در سراسر جهان دفاع کرده‌اند، به گزارش ماه مه دبیرکل سازمان ملل برای چهل وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر و گزارش ژانویه گزارشگر ویژه سازمان ملل که پیشاپیش چهل و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر این نهاد منتشر شده، اشاره کرده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان ابراز خشنودی کرده‌اند که این گزارش‌ها در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران توضیح داده، خواستار پاسخگویی مقامات شده و همچنین مواردی از نقض حقوق دراویش گنابادی و بهاییان را ذکر کرده‌است.

با این حال این سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که در این گزارش‌ها اشاره ای به وضعیت دیگر اقلیت‌های دینی تحت فشار و سرکوب از جمله نوکیشان مسیحی نشده‌ و از این اقلیت‌ها نه به‌طور عام و نه به‌طور خاص، نامی برده نشده‌است.

این سازمان‌ها همچنین افزوده‌اند که موجب قدردانی است که در گزارش‌های پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل، به‌طور خاص به اذیت و آزار مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی، پرداخته‌است.

سازمان «ماده ۱۸» همراه با سازمان‌های مسیحی جهانی، هر سال گزارشی سالیانه در مورد مسیحیانی که به دلیل باور و فعالیت صلح آمیز دینی بازداشت یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، منتشر می‌کند.

اخیراً در چارچوب کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است»، سه نوکیش مسیحی در نامه ای از زندان، صریحاً در مورد نقض حقوق مسیحیان فارسی‌زبان برای داشتن کلیسا نوشته و از مقامات ایران پرسیدند،» پس از آزادی، کجا می‌توانند عبادت کنند.»

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

سازمان «درهای باز»، ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان دانسته‌است.