بیش از ۵۰۰ استاد دانشگاه،نویسنده و هنرمند، از سراسر جهان، در بیانیه‌ای مشترک همبستگی خود را با «مبارزات مردم ایران علیه حکومت سرکوبگر اعلام کرده‌، و خواستار توقف فوری خشونت‌ها علیه معترضان ایرانی شدند.

نویسندگان یادآور شدند که در ۴۴ سال گذشته، دستگاه حکومت اسلامی  به انواع بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فرهنگی متوسل شده است، از جمله ظلم به اقلیت‌های قومی، دینی و جنسی.

نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و حقوق بشری بارها نقض حقوق اقلیت های دینی و مذهبی از جمله مسیحیان ایرانی را محکوم کرده اند.

این نویسندگان همچنین خواستار تحریم نهادهای مرتبط با حکومت و جلوگیری از حضور در رویدادهای فرهنگی و هنری و دانشگاهی شدند.

ایرانیان خارج از کشور، در هفته های گذشته بارها با اعتراض،مانع حضور و سخنرانی کسانی شدند که سابقه حمایت از سیاست های جمهوری اسلامی را دارند.

درمیان امضاکنندگان،نام هایی از جمله جودیت باتلر(فیلسوف)، نوام چامسکی (زبان شناس)، اورهان پاموک (نویسنده)، راجر واترز(هنرمند)، سیدنی شرمن (عکاس)و لانا بوبیچ (الهیات دان) دیده می شوند.

آن‌ها در این بیانیه خواهان تلاش برای جلوگیری از «سوءاستفاده از گفتار ضدامپریالیستی» در غرب برای توجیه خشونت‌های حکومت ایران علیه معترضان شده‌اند.

این نویسندگان، از خواسته‌های همکاران ایرانی خود و مردم ایران در جنبش «زن‌، زندگی، آزادی» حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است که نظام استبداد دینی قانون، تحت کنترل ولی فقیه و با حمایت سپاه پاسداران و شبکه الیگارشی آن، کسانی را که در مقابل آنها ایستاده اند، از بین برده اند. این اعمال باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند. عاملان آنها باید با دادگاه های حقوقی بین المللی روبرو شوند.

اسلام گرایان از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب دست به کشتن دگراندیشان زدند. ارسطو سیاح، کشیش کلیسای اسقفی، از نخستین قربانیان حکومت اسلامی بود.

در پایان بیانیه،نویسندگان پیشنهاداتی ارایه کردند از جمله ایجاد «یک شبکه حمایتی» از مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که هدف خشونت و سرکوب حکومت قرار می‌گیرند، و آگاهی رسانی در مورد جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت.