سازمان ماده ۱۸ به عنوان بخشی از جامعه مسیحیان ایران، اعدام شهروند معترض، محسن شکاری را محکوم کرده و برای آرامش خانواده این جان باخته راه عدالت و آزادی، دعا و آرزوی تسلی میکند.

حکومت اسلامی، محسن شکاری را در محاکمه ای فرمایشی، فاقد شفافیت و وجاهت قانونی، و فقط با استناد به اعترافات اجباری که از وی تحت شکنجه گرفته شده بود، مانند دیگر قربانیان بیشمار ۴۴ سال گذشته، محکوم به مرگ کرد.

آقای شکاری، نخستین زندانی است که به جرم شرکت در جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، به طور علنی به مرگ محکوم شده است. این قتل حکومتی میتواند آغاز اعدام های بیشتر زنان، مردان و حتی کودکانی باشد که در اسارت حکومت اسلامی بوده و به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان عموم مردم ایران به کام مرگ سپرده شوند.

ما از تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر و ثبت اسناد و مدارک در این زمینه استقبال کرده، ولی آن را قدمی ناکافی از سوی جامعه جهانی برای مقابله با دستگاه مرگ جمهوری اسلامی میدانیم.

ما از جامعه جهانی میخواهیم که فرای بیانیه و ابراز همدردی، تمام تلاش خود را برای پایان دادن به اعدامها، سرکوب، و کشتار مخالفان حکومت، و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه بازداشت شدگان خیزش ملی انجام دهد. جامعه جهانی باید رهبر، مقامات و آمران جمهوری اسلامی را پاسخگو سازد و به آنها بفهماند که برای ارتکاب جنایات علیه مردم کشورمان، باید تاوان و هزینه سنگین پرداخت کنند.

 

بسیاری از مسیحیان ایرانی، هم صدا با زندانیان سیاسی و عقیدتی، و هم سوگ با خانواده  های جان باختگان راه آزادی، در داخل و خارج از کشورمان، به اشکال مختلف، با امید و ایمان به «پیروزی روشنایی بر تاریکی»، و «حیات بر مرگ ونیستی»، فریاد «زن، زندگی، آزادی» سر داده و در این مبارزه، تا نیل به پیروزی خود را سهیم میدانند.