طبق گزارش‌های رسیده به «ماده ۱۸» در اسفند ماه ۹۷، سه عضو دیگر از اعضای کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در رشت بازداشت شده‌اند. تعداد مسیحیان بازداشتی در رشت در ماه گذشته به ۹ نفر رسیده‌است.

به گزارش سازمان مسیحی «ام ای سی» که در ۲۴ کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی برا ی کمک به مسیحیان فعال است، می‌گوید بابک حسین‌زاده و مهدی خطیبی عصر شنبه در دو «کلیسای خانگی» جداگانه دستگیر شدند.

سومین عضو کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران»، بهنام اخلاقی، در همان روز، یعنی پنجم بهمن ماه، به دفتر سپاه پاسداران ایران احضار شد.

پیش از این در دهم بهمن، حسین کدیور و خلیل دهقان پور در پی حمله به جلسه یک «کلیسای خانگی»، بازداشت شدند. عبدالرضا علی حق نژاد در ۲۲ بهمن ضمن یورش به خانه اش دستگیر شد. سپس کمال نعمانیان، محمد وفادار و شهروز اسلام دوست در یک جمع یک «کلیسای خانگی» در ۲۷ بهمن دستگیر شدند.

هر شش نفر در غیاب یوسف ندرخانی، رهبر زندانی این کلیسای خانگی، به اداره خدمات کلیسا کمک می‌کردند. دو نفر از آنها – عبدالرضا و کمال – پیش از این به دلیل فعالیتهای مسیحی دستگیر شده بودند.

«ام ای سی» گزارش می‌دهد که حسین و خلیل تا زمان برگزاری دادگاه به زندان لاکان منتقل شده‌اند. بقیه هنوز در دفاتر سپاه پاسداران بازداشت هستند.

از چپ به راست: عبدالرضا علی حق نژاد، خلیل دهقان پور، حسین کدیور

یوسف و سه عضو دیگر «کلیسای ایران» یعنی زمان (صاحب) فدایی، محمدعلی مسیب زاده و محمدرضا امیدی، در حال حاضر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» با «ترویج مسیحیت صهیونیستی» و اداره «کلیساهای خانگی» به ده سال زندان محکوم شده‌اند. آنها در تیرماه ۹۶ محکوم شدند و یک سال بعد، در تیرماه ۹۷، پس از حمله خشونت‌آمیز به خانه‌هایشان، بدون هیچگونه اخطار و احضاریه ای برای اجرای حکم خود به زندان منتقل شدند.

یوسف ندرخانی پیش از این پس از محکومیت به اعدام به جرم ارتداد در سال ۲۰۱۰، نزدیک به سه سال در زندان به سر برد.

هفته گذشته هرانا گزارش داد که همسر یوسف ندرخانی، فاطمه گفته‌است که در صورت ترک استان گیلان دستگیر خواهد شد.