گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، ۱۱ تیر ۹۸، «نگرانی جدی« خود در مورد بدرفتاری «نگران کننده» با نوکیشان مسیحی سخن گفت.

جاوید رحمان، که در مجلس نمایندگان  بریتانیا در مراسمی به میزبانی سازمان جهانی پاسداشت حقوق بشر (IOPHR) سخنرانی می کرد ، گفت که شخصاً نگران است که نوکیشان به دلیل حضور در جلسات عبادتی  به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده اند.

آقای رحمان همچنین متعهد شد که «بسیار جدی» به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

حکومت ایران بارها مسیحیان و بسیاری از فعالان مدنی را اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، بدون ارایه سند و مدرکی راهی زندان کرده است.

آقای رحمان خاطرنشان كرد كه اگرچه قانون اساسی ایران مسیحیان را به عنوان اقلیت به رسمیت می شناسد، اما فقط كسانی كه به جوامع ارمنی و آشوری مسیحی تعلق دارند مجاز به عمل به عقاید خود هستند و افرادی که تغییر دین داده اند به رسمیت شناخته نمی شوند.

وی افزود که حتی آن اقلیت های دینی که به رسمیت شناخته شده اند – همچون یهودیان و زرتشتیان – با تبعیض در قانون اساسی روبرو هستند. وی از مثال قانون ارث در ایران استفاده کرد که به موجب آن به یکی از اقوام مسلمان کلیه حقوق مالکیت با هزینه اقوام غیر مسلمان داده می شود. آقای رحمان گفت که این امر «آزادی مذهبی را تضعیف می کند.»

سخنگوی دیگر این مراسم باب بلکمن، نماینده انگلستان در مجلس بود، که پرونده یوسف ندرخانی، یک نوکیش مسیحی را که طبق گزارش ها، «زمان دستگیری کتک خورده و اکنون فقط به دلیل دعا با مسیحیان دیگر در یک کلیسای خانگی در حال گذراندن ده سال زندان است، مورد توجه قرارداد.»

سخنرانان دیگر وضعیت سایر گروه های اقلیت مانند دراویش گنابادی و بهائیان را بررسی کردند.

حمید قره گوزلو، نماینده IOPHR خاطرنشان کرد دراویش شاهد بوده اند که خانه ها و عبادتگاه هایشان را ویران کرده اند، در حالی که رهبر معنوی این گروه همچنان در حبس خانگی است.

در همین حال سیمین فهندژ از جامعه بین المللی بهایی گفت بهاییت که به عنوان یک گروه اقلیت پذیرفته نشده، و «بهاییان با آزار و اذیت دولت- فقط به خاطر بهایی بودن مواجه است.

ریچارد راتکلیف، شوهر نازنین زاغری-راتکلیف، زندانی دوتابعیتی ایرانی بریتانیاییُ از دولت بریتانیا خواست تا اطمینان حاصل کند که حقوق بشر در گفتگوها ی آینده با ایران چیزی بیش از «مسئله ثانویه» باشد.