شهدای مسیحی

یکی از بخش‌های اصلی کار ما ارائه آموزش‌های لازم به مسیحیان برای کسب آمادگی در مواجهه با جفا و پاسداری از حقوقشان در این شرایط است. سمینارهای آموزشی ما در مورد تروما نیز به کسانی که آزار و جفا را تجربه کرده‌اند کمک می‌کند تا علایم و زمینه‌های تراما را تشخیص داده و گامهای عملی در جهت بهبود بردارند. به علاوه این سمینارها به کلیساها و اعضای خانواده این افراد کمک می‌کند تا با حساسیت بیشتری نسبت به شرایط آنها با آنها برخورد کنند.

سمینارهای آگاهی در مورد تروما

برای بسیاری از مسیحیان تحت جفا ، خاطرات وحشتناک شکنجه‌های جسمی و عاطفی در زندان سال‌ها آنها را تعقیب می‌کنند. هدف ما از سمینارهای آگاهی از تروما، کمک کردن به قربانیانی است که در نتیجه آزار و اذیت ، زندانی شدن و مورد بدرفتاری قرار گرفتن، تجربه تروما دارند.

دوره آموزشی «آمادگی برای آزار و جفا»

هدف از این دوره‌های اموزشی آشنایی با تعریفی دقیقتر (حقوقی و کتاب‌مقدسی) از جفا یا نقض آزادی دینی، نگرش کتاب‌مقدسی به موضوع رنج به باور مسیحی، و آشنایی با حقوق شهروندی در زمان دستگیری، بازداشت، بازجویی، دادگاه و زندان است.

وبینارهای موضوعی

وبینارهای ما در یک فضای امن آنلاین ارائه شده و جلسات توسط کارشناسانی تدریس می‌شود که به موضوعاتی همچون آزادی دینی، حمایتگری، امنیت دیجیتال، بهبودی از تروما و موارد دیگر آشنا باشد.