در چه زمانی می توان وسائل شخصی را از اطلاعات پس گرفت؟ آیا قاضی بعد از صدور حکم و در صورت اعتراض می تواند دستور آزادی تمامی وسائل را بدهد یا این دستور می بایست توسط قاضی تجدید نظر باشد؟

هر کسی که یا در حوزه عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال است و یا بنا به اقتضای شغل خود، روزنامه نگاری، وکالت فیلمسازی، شبانی کلیسا و…، شغلش به تقریبا همه کسانی که به دلیل فعالیتهای مدنی و سیاسی، سر و کارشان با نظام امنیتی و قضایی ایران افتاده و یا اینکه اخبار مربوط به بازداشت شدگان عقیدتی یا سیاسی را دنبال کرده اند می دانند که ضوابط حقوق بشری مربوط به حقوق متهمان و زندانیان عقیدتی، سیاسی به طور وسیعی نقض می شوند. اما آنچه بسیاری از افراد نمی دانند، جزییات قوانین جمهوری اسلامی درباره حقوق متهمان در مرحله بازداشت، بازجویی، محاکمه و پس از آن است. دانستن این قوانین اگرچه به این معنا نیست که می توان بازجویان، ماموران انتظامی، بازپرسان و قضات را وادار به اجرای آنها کرد اما آگاهی از این حقوق، برای همه فعالان سیاسی-مدنی ضروری است زیرا زمانی که ماموران قضایی،امنیتی و انتظامی بدانند که متهم از حقوق خود آگاه است این امکان وجود دارد که به دلیل نگرانی از شکایات بعدی، در نقض حقوق متهم احتیاط بیش تری کنند.

  1. متهم با دانستن حقوق خود بهتر می تواند در موارد تهدیدات و فریب های ماموران امنیتی و قضایی مقاوت کند و ارزیابی کند تا چه حد ادعاهای آن ها در پرونده قابلیت اعمال دارد.
  2. متهم بهتر می تواند تاثیر اظهارات و اعترافات خود را در نوع و میزان حکم صادره پیش بینی کند.
  3. متهم می داند از کدام یک از عملکردهای ماموران امنیتی و قضایی می تواند به عنوان رفتار غیر قانونی شکایت
    کند.

حقوق متهم در هنگام تفتیش منزل و محل کار

• ورود به منزل، بازرسی و تفتیش منزل و محل کار متهم باید با دستور مقام قضایی و با حکم مخصوص انجام شود. در این حکم باید مدت اعتبار مجوز و تعداد دفعات آن از سوی مقام قضایی مشخص شود.

• انجام تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود مگر در موارد «ضروری»‌ که  جهت ضرورت باید از سوی مقام قضایی در صورت جلسه قید شود.

• شورود به منزل و اماکن خصوصی باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت پذیرد و از ایراد هرگونه خسارت به ساختمان و اشیا داخلی منزل اجتناب شود. در موارد ضروری که ورود از طریقی غیر از درب ورودی ضرورت دارد باید جهت ضرورت در صورتجلسه قید شود.

• تفتیش و بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی مثل صاحبخانه یا مستاجرانجام شود. در صورت عدم حضور آن ها باید در حضور بزرگ ترین فرد خانواده و یا دو شاهد صورت پذیرد. چنان چه متهم بازداشت باشد برای تفتیش منزل و محل کارش باید مقدمات حضورش در زمان بازرسی و تفتیش مهیا گردد.

• در هنگام بازرسی باید از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا متعلق به متهم نیست و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری کرد.

• اشیا ضبط شده باید در صورتجلسه ای در دو نسخه کاملا مشخص و توصیف شوند و هر دو نسخه به امضای متهم، حاضران و مامورین بازرسی کننده برسد . سپس نسخه ای از صورتجلسه به عنوان رسید به متهم داده می شود

• مقامات قضایی می توانند برای کشف حقیقت دستور توقیف مراسلات پستی، صوتی و تصویری متهم را به مراجع مربوطه بدهد. این اشیا باید در حضور متهم باز شود و مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء وی برسد.

• کنترل تلفن افراد در موارد مربوط به امنیت کشور با برای احقاق حقوق اشخاص صرفا با دستور قاضی امکان پذیر است و در صورت وجود چنین دستوری در پرونده ، این شنودها می توانند به عنوان مدرک جرم علیه متهم استفاده شود.

استرداد وسایل متهم

• پس از پایان تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه باید تکلیف اشیا و اسناد ضبط شده متهم مشخص شود و اگر از موارد قابل معدوم چون مواد مخدر نباشد باید نسبت به استرداد آن ها به متهم اقدام شود

• در طول تحقیقات و رسیدگی نیز متهم می تواند درخواست استرداد وسایل خود را به دادسرا یا داگاه بدهد و چنان چه وجود اشیا و اسناد توقیف شده برای ادامه تحقیقات یا رسیدگی لازم نباشد، دستور به استرداد آن ها صادر می شود.

***

در این رابطه بیشتر بخوانید: مجموعه جزوه های “برای همه آنهایی که ممکن است یک روز دستگیر شوند”، که براساس تجربه دستگیری، بازداشت و زندان تعداد زیادی از فعالان حوزه های مختلف به وسیله افروز مغزی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی نوشته شده است. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که ممکن است یک روز دستگیر شوید، اولین جزوه را با عنوان “اصول حاکم بر دادرسی و مراحل مختلف رسیدگی به اتهام” از اینجا دانلود کنید، بخوانید و برای دوستانتان بفرستید