یک زوج نوکیش مسیحی ساكن اصفهان به نام های حمید شفیعی و ریحانه آقاجاری كه به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی و به اتهام «ارتداد و ترویج مسیحیت» توسط نیروهای امنیتی اصفهان بازداشت شده بودند، با قرار کفالت و وثیقه بطور موقت آزاد شدند.  

به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، ابتدا  ریحانه آقاجری روز یكشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ (۱۶ می ۲۰۱۰) پس از گذشت ۷۵ روز بازداشت در زندان دستگرد اصفهان به قید كفالت بطور موقت آزاد شد و پس از  ۳ روز همسر ایشان حمید شفیعی نیز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از بند رها شد تا دوباره بتوانند در كنار فرزندانشان باشند. 

این شهروندان مسیحی در ۹ اسفند ماه ۱۳۸۸ ( ۲۸ فوریه ۲۰۱۰) در منزل مسكونی خود در اصفهان توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شده بودند. 

خانواده این زوج مسیحی برای نخستین بار پس از گذشت حدود ۴۰ روز، اجازه ملاقات با آنها را دریافت کردند. گزارشهای ضد و نقیضی از دادگاهی شدن، وضعیت سلامتی و اعتصاب غذا‌ی آنها باعث نگرانی‌های بیشتر خانواده این زوج می‌شد.

آزادی این زوج موقت بوده و طی روزها و یا ماه‌های آینده دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آنها که شامل «ارتداد، ترویج و تبلیغ مسیحیت» می‌شود تشکیل شده و ایشان به دادگاه احضار خواهند شد.

در نقض آشکار اصل سیزدهم از قانون اساسی ایران و ماده هجدهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، نوکیشان مسیحی توسط حکومت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. به این دلیل، آنان با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهایی مخفی به نام کلیساهای خانگی هستند.