سپاه پاسداران دست به انتشار عکس هایی از  کتاب ها و اقلام توقیفی، از جمله کتاب مقدس، سی دی موسیقی مسیحی و کتاب های آمورشی، متعلق به مسیحیان زده است.  یکی از عکس ها، کارتن هایی را نشان می دهد که از «کف تا سقف» اتاق چیده شده است.

حکومت ایران انتشار کتاب های مسیحی به زبان فارسی را ممنوع کرده و در حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان دست به توقیف کتاب مقدس زده و حتی آن را به عنوان مدرک جرم در دادگاه علیه نوکیشان مسیحی ارایه می دهد.

منصور برجی ، مدیر شازمان ماده ۱۸ ، به «ورلد واچ مانیتور» که وضعیت مسیحیان جفا دیده را پیگیری می کند،گفت که «این عکس ها یک ترفند تبلیغاتی است که هدف آن گسترش ترس در میان جامعه مسیحیان در ایران است.»

وی خاطرنشان کرد که عکس ها ، که برای اولین بار در تابستان ۹۶ منتشر شد ، «عمداً مبهم بودند ، و هیچ نشانه روشنی از زمان وقوع مصادره ، دستگیری مسیحیان و یا آنچه قرار است رخ دهد» نبود.

آقای برجی افزود که نکته دیگر این است که این عکس ها نه توسط قوه قضاییه بلکه با توسط سپاه که ارگانی نظامی است، منتشر شده است.

وی می گوید پرسش مهم این است که چرا این نهاد نظامی اکنون مسئولیت سرکوب «کلیساهای خانگی» را بر عهده گرفته و چرا آنها در مورد دستگیری مسیحیان و مصادره اقلام و کتاب های مسیحی چنین تبلیغ می کنند؟

اطلاعات سپاه در بسیاری از حملات به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی نقشی اساسی داشته است. کتاب های مسیحی از جمله کتا مقدس، پس از آزادی مسیحیان به آنها بازگردانده نمی شود.

آقای برجی در ادامه می گوید «چرا دولت ایران باید  از کتاب عهد جدید و کتابهای مربوط به تعلیمات مسیحی اینقدر دچار مشکل می شود؟ آنها چگونه می توانند ادعا کنند که به حقوق اقلیت های دینی احترام می گذارند و سپس ادبیات مسیحی را به عنوان شواهدی از فعالیت مجرمانه به نمایش بگذارند؟ »

حکومت ایران بارها ادعا کرده که اقلیت های دینی از جمله مسیحیان از همه حقوق برخوردارند و کسی به دلیل عقایدش زندانی نمی شود. این ادعا در حالی بیان می شود که در چهار دهه گذشته، صدها مسیحی به دلیل باروشان زندانی شده، اموالشان مصادره و از کار و تحصیل محروم شده اند. دستکم هفت رهبر مسیحی نیز پس از انقلاب کشته شده اند.

آقای برجی هشدار داد که اقلام مصادره شده به احتمال زیاد سوزانده می شود ، همان‌طور که این امر دو سال پیش نیز اتفاق افتاده است.

وی در پایان افزود «این نشان دهنده بی‌احترامی حکومت به کتاب مقدس مسیحیان است. نازی ها، کتابها را می سوزاندند و شاعر آلمانی ، هنریش هاینه ، نوشت که «جایی که کتابها را می سوزانند ، در نهایت مردم را نیز خواهند سوزاند. این طرز تفکر ضد مسیحی منجر به خشونت بیشتر علیه مسیحیان می شود.»