بهنام اخلاقی و بابک حسین زاده، روز دوشنبه، ۲۵ بهمن ماه، ضمن حضور در دادسرای «شهید مقدسی» اوین، تفهیم اتهام شده و سپس با تودیع قرار کفالت «فیش حقوقی» به طور موقت، تا برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه آزاد شدند.

این دو نوکیش مسیحی که اخیر به طور موقت با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند، متهم به «تبلیغ عیله نظام شدند.»

این دو نفر روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه، به دادسرای اوین احضار شدند. آنها روز شنبه، در دادسرای «شهید مقدسی» حاضر شدند ولی جلسه تفهیم اتهام تا روز دوشنبه به تعویق افتاد.

آقایان اخلاقی و حسین زاده از جمله هشت نوکیش مسیحی هستند که به تازگی از زندان آزاد شده ولی سوم اسفند ماه به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، احضار شدند.

بین روزهای نهم و یازدهم دی ماه، تمامی این افراد به قید وثیقه، و براساس حکم «بی‌سابقه» آبان ماه یکی از شعب دیوان عالی کشور که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» را جرم ندانسته بود، به‌طور موقت آزاد شدند.

بابک و بهنام از جمله ۹ نوکیش مسیحی ، از کلیسای خانکی موسوم به گلیسای ایران در رشت بودند که طی یورش به خانه‌ها و کلیساهای خانگی خود در بهمن و اسفندماه ۹۷ بازداشت شدند.

همه آنها مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.

سازمان جهانی مسیحی «درهای باز»، اخیرا ایران را نهمین کشور «مسیحیت ستیز در جهان» دانسته است.