طبق گزارش رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، دادگاه تجدیدنظر، روز چهارشنبه، ۲۶ مرداد ماه، حکم مجموعاً ۲۲ سال زندان ژوزف شهبازیان، ملیحه نظری، و مینا خواجوی قمی را تأیید کرده‌است.

معصومه قاسمی و سمیه صادق، دو شهروند مسیحی دیگر که مادر و دختر هستند، به جزای نقدی محکوم شدند.

به گفته ایمان سلیمانی، وکیل ژوزف شهبازیان، مینا خواجوی و سمیه صادق، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، تایید این حکم، «بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، و بدون رعایت بدیهی‌ترین حقوق این شهروندان مسیحی، از جمله «حق دفاع و بدون برگزاری جلسه رسیدگی، و بدون توجه به دفاعات مستدل و مبسوط ارایه شده»، صورت گرفته‌است.

این پنج نفر پیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی به زندان و جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

قاضی عباسعلی حوزان در حکم صادره آورده‌است «ژوزف شهبازیان به اتهام تشکیل و اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به تحمل ده سال حبس و مجازات تکمیلی، ملیحه نظری، مینا خواجوی هر یک به تحمل شش سال حبس، معصومه قاسمی، و سمیه صادق، به ترتیب به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۴ میلیون تومان و چهل میلیون تومان محکوم شده‌اند.»

در حکمی که قاضی آن را رای قطعی خوانده، بدون ارایه توضیح و استدلال حقوقی به «گستردگی فعالیت برخی از متهمان» اشاره شده‌است.

اتهام آقای شهبازیان در حالی مطرح می‌شود که بارها حکومت ایران ادعا کرده که مسیحیان در ایران یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها، از آزادی دینی و اجرای مراسم مذهبی برخوردار هستند.

این شهروند ارمنی به جز زندان، به مدت دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی شده و پس از پایان حکم دو سالی را باید در تبعید داخلی در شهرستان کهنوچ یا شهرستان‌های همجوار بگذارند. این شهروند مسیحی همچنین به مدت دو سال از سفر خارج از کشور ممنوع شده‌است.

مینا خواجوی قمی و ملیحه نظری،نوکیشان مسیحی، متهم بر «اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، شده بودند.

سونیا قاسمی و سمیه صادق، دو نوکیش مسیحی دیگر، نیز پیشتر با همین اتهامات به حبس محکوم شده بودند که این مجازات مبدل به پرداخت جزای نقدی شد.

حکومت جمهوری اسلامی، کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، مسیحیان را با چنین اتهاماتی، بدون ارایه دلیل و سندی، راهی زندان می‌کند.

پیشتر گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در یک نامه به دولت ایران از سرکوب سیستماتیک مسیحیان و اتهامات بی اساس به آنها، به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.