بیانیه مطبوعاتی صادر شده توسط ائتلاف جهانی انجیلی ها:

بیانیه کمیسیون آزادی مذهب

هجوم به منازل و دستگیری مسیحیان در اکثر قسمت های شیعه ایران که متأسفانه از ایام کریسمس و سال نوی مسیحی آغاز شده، باید هرچه سریعتر خاتمه پذیرد.

عوامل امنیتی لباس شخصی جمهوری اسلامی از ۲۶ دسامبر منازل بسیاری از مسیحیان را مورد تفتیش قرار دادند و طی عملیاتی در تهران و دیگر شهرها حداقل ۴۰ نفر از آنان را دستگیر کردند. این عملیات که مبلغان مسیحیت و روی آورندگان از اسلام به مسیحیت را هدف قرار داده، علی رغم نگرانی های بین المللی همچنان ادامه دارد. این درحالی است که کشیش بهروز صادق خانجانی دستگیر شده و کشیش یوسف ندرخانی، از اعضای جامعه مسیحی در رشت، نیز اولین کسی است که در این رابطه به جرم ارتداد به مرگ محکوم شده است.

به نوشته خبرگزاری ایرنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، گفته است که مبلغان مسیحی فعالیت های خود را در تهران افزایش داده اند و این “تهاجم فرهنگی دشمن” است. استاندار تهران در ادامه گفت: “مبلغان مسیحی، درست به مانند طالبان و انگل در جامعه وارد شده اند و از فعالیت های خود به نام مسیحیت یاد می کنند.”

گادفری یوگاراجا، مدیر اجرایی کمیسیون آزادی مذهب، در این باره اظهار داشت: “افزایش استبداد و خودکامگی حکومت جمهوری اسلامی باعث کاهش محبوبیت این حکومت در نزد مردم ایران شده […] تعقیب قضایی و اذیت و آزار شیعیان در کشورهایی مانند پاکستان که اکثریت شان سنی اند و در ایران اقلیت به شمار می آیند، به واقع عملی ناشایست و قابل سرزنش است و همین عمل ناشایست را سران جمهوری اسلامی با مسیحیان و دیگر اقلیت های مذهبی در ایران انجام می دهند.”

“اقدامات متناوب حکومت تهران علیه اقلیت ها برای مردم ایران گران تمام می شود. درحالی که منابع محدود این کشور می تواند برای سرمایه گذاری و مسایل دیگری که برای مردم ایران مفید باشد مصرف شود، به عوض در انجام عملیاتی به کار می رود که درنهایت غیر از تنش و انزوای بیشتر چیزی برجای نمی گذارد.”

مسیحیان در ایران تقریباً یک درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. حکومت جمهوری اسلامی همچنین اقلیت های دیگری، ازجمله زرتشتیان، بهاییان و صوفی ها را مورد اذیت و آزار قرار می دهد.

کمیسیون آزادی مذهب ائتلاف جهانی انجیلی ها سران حکومت تهران را به احقاق حقوق بشر و برادری دعوت می کند و از ناظران سیاست خارجی می خواهد که درخصوص اذیت و آزار قضایی اقلیت ها توسط دولتمردان جمهوری اسلامی که روز به روز افزایش می یابد، به عنوان یک مسأله بسیار مهم به بحث بپردازند و برآن تأکید ورزند.

کمیسیون آزادی مذهب درحال نظارت بر برقراری آزادی مذهب در بیش از ۱۰۰ کشور جهان است و اصرار بر مساعدت اقلیت هایی دارد که متحمل تبعیض و سرکوب برخی دولتمردان می شوند. این کمیسیون همچنین مأموریت های تحقیقاتی و دیدارهای بسیاری را با دولت ها و سفرا به هدف حمایت از خواهران و برادران اقلیت انجام می دهد.


منبع: روزآنلاین ترجمه از انترکریستیانوس، ۳۰ ژانویه