پنج نوکیش مسیحی روز شنبه ۱۵ تیر ۹۸ خود را به بازداشتگاه مرکزی کرج معرفی کردند تا مجازات زندان خود را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» آغاز کنند.

اخبار تلویزیون «من وتو» تصاویری از این مسیحیان را که در حال خداحافظی با عزیزانشان بودند پخش کرد. چهار نفر از آنها دارای فرزند خردسال هستند.

امین خاکی، میلاد گودرزی، یعقوب ناطقی، شاهدین شاهی و علیرضا نورمحمدی – همگی اعضای کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در دی ماه ۱۳۹۶ در حمله به منازل و محل کار خود در کرج دستگیر شدند.

آنها در زمستان ۹۶ پس از قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی برای هر نفر آزاد شدند.

در اسفند ماه ۱۳۹۷ میلاد، آقایان گودرزی، ناطقی و شاهی به چهار ماه زندان محکوم شدند. به امین خاکی که به دلیل فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی خودقبلا یک سال را در زندان گذرانده بود، ۱۴ ماه حکم زندان داده شد.

درخواستهای تجدیدنظر آنها ماه گذشته رد شد.

نوکیشان مسیحی همچنان در ایران مورد هدف سرکوب قرار می‌گیرندو با اتهامات مبهمی مانند» تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» ُ بدون ارایه مدرک و سندی راهی زندان می‌کند. اوایل تیر ماه سال جاری، هشت نوکیش در شهر بوشهر دستگیر شدند. «ماده ۱۸» گزارش کرد که در این سال تعداد دستگیری‌ها به ۳۴ مورد رسیده‌است. ماده ۱۸ اکنون از سه دستگیری دیگر آگاه است – دو مورد در تهران و دیگری در بوشهر – در مجموع دست کم ۳۷ نفر دستگیر شده‌اند.

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، پیشتر صراحتاً اذعان کرد که نوکیشان مسیحی را برای بازجویی احضار کرده‌است. این درحالی است که تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است. وزیر اطلاعات حکومت گفته‌است که گروهی از نوکیشان را در شهر همدان احضار کرده تا در مورد تغییر دینشان توضیح دهند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته گذشته رفتار با نوکیشان در ایران را “بسیار نگران کننده” خواند و متعهد شد “مسئله را بسیار جدی بررسی کند.