طبق گزارش رسیده به «ماده ۱۸»، دادگاه تجدیدنظر، روز دوشنبه،نهم اسفند ماه، ۹ نوکیش مسیحی را در تأیید حکم دیوان عالی کشور، از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه کرده‌است.

در حکم شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر تهران آمده که دلایل شرعی کافی و دلایل اثبات جرم «برای محکومیت این نوکیشان مسیحی که فقط به «ستایش و عبادت مشغول بودند، وجود ندارد.»

بدین ترتیب دادگاه تجدیدنظر، حکم بی‌سابقه شعبه ۲۸ دیوان عالی، را تأکید کرد.

رأی دادگاه تجدیدنظر نیز که در نوع خود بی‌سابقه است، مستدل و مستند به ۹ قاعده قضایی، اصل قانون اساسی، دلایل شرعی و منطقی است.

دیوان عالی، ۱۲ آبان ماه، طی حکمی در رابطه با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، اعلام کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور.» همه آنها بین روزهای نهم و یازدهم دی ماه، با قید وثیقه از زندان آزاد شدند ولی سوم اسفند ماه به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، احضار شدند

این شهروندان مسیحی عبارتند از بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار – همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شدند. و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.

در حکمی که روز دوشنبه دادگاه تجدیدنظر منتشر کرده، آمده‌است که وکلا در دفاع از موکلینشان عنوان کرده‌اند که «آنان صرفاً به عنوان یک فرد ایماندار به مسیحیت از اصول و احکام دین مسیحیت پیروی نموده و هیچگونه اقدام علیه امنیت ملی ننموده‌اند، و در تبیین رویکرد دین مسیحیت بیان داشتند از آموزه‌های دین مسیحیت و از جمله تکالیف و فرائض ایمان آورندگان به حضرت مسیح) علیه السلام (تمکین، تسلیم و حمایت از حاکمیت و مملکتیست که مؤمنین به مسیح (ع) در آن زندگی می‌کند.»

در این حکم همچنین تأکید شده که دلایل شرعی کافی و دلایل اثبات جرم برای محکومیت این نوکیشان مسیحی که فقط به ستاشی و بعادت مشغول بودند وجود ندارد،و «مندرجات پرونده حکایت از این دارد که نامبردگان حسب آموزه‌های دین مسیحیت در کلیسای خانگی به عبادت و ستایش پرداخته و بینه شرعیه مکفیه و ادله مثبته مبنی بر تحقیق و ارکان و شرایط بزه اقدام علیه امنیت کشور در پرونده موجود نبوده و نظر به اینکه حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و گمان نمی‌توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل کیفر محکوم نمود .»

در حکم همچنین آمده‌است که دادگاه اتهامات را متوجه این افراد نداشنته و حکم شعبه دیوان عالی را تأیید می‌کند.

این شهروندان مسیحی طی یورش به خانه‌ها و کلیساهای خانگی خود در بهمن و اسفندماه ۹۷ بازداشت شدند.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

تأیید حکم شعبه عالی کشور، پایان اذیت و آزار همه این نوکیشان مسیحی نیست.

یکی از نوکیشان مسیحی، عبدالرضا (ماتیاس) طبق حکم شعبه دوم دیوان عالی کشور، روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، در انزلی زندانی شد. دیوان عالی، حکم دادگاهی را که ماتیاس و دو نوکیش مسیحی دیگر را تبرئه کرده بود، پس از هفت سال نقض کرد. نامی از این نوکیش مسیحی برای حضور در دادگاه تجدیدنظر برده نشده‌است.

بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده، نیز، روز دوشنبه، ۲۵ بهمن ماه، ضمن حضور در دادسرای «شهید مقدسی» اوین، تفهیم اتهام شده و سپس با تودیع قرار کفالت «فیش حقوقی» به‌طور موقت، تا برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه آزاد شدند.

این دو نوکیش مسیحی که اخیر به‌طور موقت با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند، متهم به «تبلیغ عیله نظام شدند.»

تمامی این ۹ نفر متعلق به کلیسای خانگی در رشت؛ موسوم به «کلیسای ایران» است.

قضات دادگاه تجدیدنظر در رأی صادره با اشاره به فقدان دلایل و اسناد کافی و قابل قبول وجاهت قانونی حکمی که به این ۹ نوکیش را نزدیک به سه سال روانه زندان کرده، زیر سؤال برده‌است. این در حالی است که هنوزبسیاری از نوکیشان مسیحی با اتهامات مشابه هنوز در زندان به سر می‌برند، و یا تحت فشار مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند.

سازمان جهانی مسیحی «درهای باز»، اخیراً ایران را نهمین کشور «مسیحیت ستیز در جهان» دانسته‌است.