چهار شهروند مسیحی، روز دوشنبه، ۱۲ خرداد ماه، زمانی که برای درخواست تعویق در اجرای حکم حبس به دادگاه انقلاب رشت مراجعه کرده بودند، بازداشت شده و پس از پنج روز، شنبه ۱۷ خرداد ماه، به زندان اوین منتقل شدند.

حسین کدیور، خلیل دهقان پور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، روز پنجشنبه، هشتم خرداد ماه، طی احضاریه‌ای از دادگاه، مطلع شدند که حکمشان برای تحمل پنج سال زندان تأیید شده و تا پنج روز باید خود را به زندان اوین معرفی کنند. آنها یک روز پیش از پایان مهلت احضاریه، با امید به تمدید مهلت برای معرفی به زندان و سپری کردن مدت بیشتری با خانواده شان به دادگاه انقلاب رشت رفته بودند.

این شهروندان مسیحی از زندان، دقایق کوتاهی تلفنی با اعضای خانواده شان گفتگو کرده اند.

دادگاه روز ششم اسفند ماه درخواست تجدیدنظر این چهار نفر و پنج نوکیش مسیحی دیگر را رد کرد. هر یک از این نوکیشان، اواخر مهر ماه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به پنج سال زندان محکوم شده بودند. دادگاه تجدید نظر بدون حضور این شهروندان مسیحی و وکلایشان برگزار شده‌است.

این نوکیشان که به دلیل فعالیتهای عقیدتی خود مجموعاً به ۴۵ سال زندان محکوم شده‌اند عبارتند از عبدالرضا (متیاس) علی‌حق‌نژاد، محمد (شهروز) اسلام‌دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقان‌پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار.

تمامی این شهروندان مسیحی در ماه های بهمن و اسفند ۹۷ توسط امنیتی-اطلاعاتی در رشت بازداشت شدند و از اعضای کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در این شهر هستند.

بهنام ایرانی، از رهبران این کلیسای خانگی که هم‌اکنون در ترکیه به سر می برد، با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق مسیحیان در ایران، به ماده ۱۸ می گوید «در این روزهایی که دنیا به‌طور جدی با بحران ویروس کروناست، و یک اجماع جهانی برای مبارزه با این بلای خانمانسوز شکل گرفته و چگونگی حل مشکلات شهروندان دغدغهٔ اصلی و اولویت اول مسئولین کشورهاست، جای بسی تاسف است که حکومت اسلامی ایران در این شرایط پر فشار به جای اینکه به آسایش مردم بیندیشد، همچنان بر سیاست های سرکوبگرانه خود نسبت به اقلیت های مذهبی و بالاخص مسیحیان ادامه داده و بدون توجه به تبعاتی که با زندانی شدن یک شخص بر خانواده او، همسر و فرزندانش عارض می‌شود، به شیوهٔ چهل سالهٔ خود، باز هم در اوج بی مسئولیتی اقدام به صدور حکم زندان برای چهار شهروند مسیحی دیگر از کلیسای ایران در شهر رشت و انتقال آنان به زندان اوین کرده است! سه نفر از این عزیزان دارای همسر و فرزندانی هستند.»

این شهروند مسیحی که سال ها به دلیل فعالیت های عقیدتی زندانی بوده، می گوید «رژیم ایران به چه حقی به خودش اجازه می‌دهد که این زنان جوان را برای پنج سال از شوهرانشان و این بچه ها را برای پنج سال از پدرانشان جدا کند، فقط به صرف اینکه مسیحی هستند؟ تبعات منفی این محرومیت ها برای خانواده ها گاهی آنقدر عمیق و جدی است که تا سال‌ها ی متمادی حتی بعد از آزادی عزیزانشان از زندان می‌تواند ادامه داشته باشد. امید که روزی جامعهٔ جهانی و سازمان های مسئول بیدار شوند و یک رویکرد اساسی و جدی با این سیاست های ظالمانه داشته باشند.»

حسین کدیور، خلیل دهقان پور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در اسفند سال گذشته هر کدام با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

شهروز اسلام دوست، عبدالرضا علی حق نژاد، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده و مهدی خطیبی نیز به دلیل اصرار بر وکیل تعیینی، با افزایش ده برابری مبلغ قرار وثیقه مواجه شده و به علت ناتوانی در تأمین آن به زندان اوین منتقل شدند.

یوسف ندرخانی، صاحب (زمان) فدایی، محمدعلی مسیب زاده و محمدرضا امیدی از دیگر اعضای بازداشتی کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» هستند که محکوم به تحمل ۱۰ سال زندان شده اند.

«سازمان ماده ۱۸»،روز جمعه ۲۹ ماه مه، گزارش جدیدی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، که در آن ابعاد مختلف نقض آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی-مذهبی در ایران، با ذکر موارد متعدد، مورد بررسی قرار گرفته ‌است.